Verandering

Veranderen

Veel bedrijven hebben vaste gebruiken en gewoonten. En als het niet strikt noodzakelijk is om te veranderen, kiezen veel bedrijven ervoor om niets te veranderen. Zonder gevoel van urgentie verandert er doorgaans weinig. Belangrijke gebeurtenissen kunnen deze status quo doorbreken. Dat hebben we met z’n allen ondervonden in de voorbije weken en maanden. Plots werden we allemaal expert in het online vergaderen. Digitale tools als Zoom, Google Meet en Teams zijn geen enge vreemden meer. Ze behoren tot de cruciale toepassingen om remote te kunnen blijven werken.

Terug naar kantoor

Nu we langzamerhand weer kunnen nadenken over de terugkeer naar het kantoor, verschijnen onder het stof allerlei achterstallige klusjes, zoals bijvoorbeeld enveloppen met declaraties, waarvan niemand nog wist dat die daar lagen. Misschien is het tijd om ook dit proces te vernieuwen?

Is het al tijd?

De papieren verwerking van personeelsdeclaraties is tot op heden veelal een traag, demotiverend en stroperig proces. Toch wordt de modernisering van het declaratieproces keer op keer vooruit geschoven. In het nieuwe normaal is empowerment van medewerkers een cruciaal onderwerp geworden en het urgentiebesef om te veranderen neemt toe.

Besparen op personeelskosten

De huidige crisis heeft veel bedrijven doen beseffen dat sommige processen wel moéten veranderen. Beleidswijzigingen worden versneld doorgevoerd en wat opvalt is dat er op veel terreinen naast noodzakelijke aanpassingen vanwege afstand en hygiene ook (tijd)winst te behalen is. Sommige bedrijven hebben sneller moeten veranderen dan gepland of gewild. De noodzaak om te veranderen dwingt organisaties om out of the box te denken en te innoveren. Wellicht had de digitalisering van onkosten declaraties voorheen niet de hoogste prioriteit. Maar nu er de afgelopen tijd op grote schaal thuiswerk benodigdheden zijn gedeclareerd, rijst de vraag waarom dit proces nog niet gedigitaliseerd is…

Bespaar op kosten, niet op groei

Een gebruiksvriendelijke declaratie app biedt mogelijkheden om groeibestendig te besparen op personeelskosten. De digitale verwerking van onkosten bespaart namelijk veel tijd en voorkomt fouten in de verwerking. Daarnaast leidt een goed ingezette digitalisering tot tevreden gebruikers, waardoor het hele bedrijf profiteert!

Medewerkers

 • Een medewerker kan met een smartphone snel en eenvoudig foto’s nemen van bonnetjes. Eenmaal een bon in de hand? Dan is het simpelweg klik en klaar!
 • De app scant automatisch de bonnen, haalt alle relevante informatie er uit (bedrag, datum, BTW, etc.) en checkt of de kosten in lijn zijn met het bedrijfsreglement. Gelukkig: geen bijzonderheden.
 • Het is slechts een kwestie van indienen en wachten op goedkeuring, met realtime status updates is er direct inzage in de status van de workflow. Staat het geld al op de rekening? Of liggen je declaraties nog bij de financiële administratie?

Managers

 • Een manager heeft meer grip op declaraties en declaratiepatronen dankzij realtime inzicht in een overzichtelijke declaratie portal. Alle kosten voor de afdeling of het lopende project, en keurig per categorie uitgesplitst.
 • Goedkeuren kan vanuit huis, of gebruik gewoon de app tijdens een koffiepauze in de (kantoor)tuin.
 • Zijn bepaalde kosten onduidelijk of niet akkoord, keur dan eenvoudig af: de medewerker ontvangt direct een push-bericht en is op de hoogte.

Finance/HR

 • Ook de administratie heeft direct inzage in de ontwikkeling van de personeelsuitgaven, ook de kosten die de medewerkers maken met hun creditcard. (En kilometers, vaste vergoedingen, daggelden, voorschotten).
 • Declaraties zijn eenvoudig te controleren. Men kan aanpassen of afwijzen.
 • Kosten worden automatisch geboekt in het Salaris-, Financieel, of ERP-pakket. (op de juiste medewerker, grootboekrekening, kostenplaats, etc.). Dat scheelt een hoop tijd!

Blijf veilig

De makkelijke weg is om te kiezen voor veiligheid en om alles te laten zoals het was, want verandering brengt namelijk altijd onzekerheid. Blijf veilig hoeft evenwel niet te betekenen dat we onze ogen moeten sluiten voor progressie. Het onbekende veroorzaakt misschien wel angst en stress, maar er liggen ook kansen in verscholen. De crisis doet ons beseffen hoe mooi het is om een baan te hebben en om waarde te creëren voor onszelf en voor anderen. En wat kan er nou misgaan bij de modernisering van een ouderwets proces? Onze beschikbare tijd is kostbaar, daarom is dit is hét moment om te starten met digitaal declareren. Kom nu in actie en spring in the cloud!

Kenmerken van gebruiksvriendelijke declaratiesoftware

expenses are fun

Traditioneel declaratieproces

Het declaratieproces gaat al jaren zoals het gaat. Er is een declaratieformulier beschikbaar via intranet en dit wordt geprint om hier trouw alle bonnetjes aan vast te nieten. Blauwe post-it’s zijn bestemd voor HR en de gele gaan naar finance. Door tijdsdruk worden declaraties lang opgespaard en achteraf weet men vaak niet meer of die ene rit nou zakelijk was of privé.
Finance is wekelijks uren bezig om alle onkosten handmatig te verwerken in de boekhouding, wat de uitbetaling weer vertraagd. Om nog maar te zwijgen over de handhaving van het bedrijfsreglement en correcte administratieve verwerking van de werkkosten- en BUA regeling. In dit artikel beschrijven we enkele specifieke kenmerken om rekening mee te houden bij de implementatie van gebruiksvriendelijke declaratiesoftware.

Gebruiksvriendelijk digitaal declareren

Eerdere pogingen om het declaratieproces te digitaliseren via ERP- of facturatie-software dreven medewerkers tot wanhoop en werden al afgeschoten tijdens de pilot, soms al na één keer inloggen door de testgebruiker. De scan software leek uitkomst te bieden, maar is minder nauwkeurig gebleken dan gedacht. De toenemende vraag naar een eenvoudige oplossing heeft het management ertoe bewogen om te onderzoeken hoe het declaratieproces gebruiksvriendelijk kan worden gedigitaliseerd. Het is natuurlijk altijd verstandig om de gebruiksvriendelijkheid mee te laten wegen bij de aanschaf van nieuwe software, maar met name als het een procesvernieuwing betreft die vele mensen in de organisatie moeten omarmen voor het welslagen van het project.

Taak

Bij de aanschaf van nieuwe declaratiesoftware dient men rekening te houden met zowel de taak als de gebruiker. Bij taak is het bijvoorbeeld zinvol om stil te staan bij het feit dat het declaratieproces een op zich zelf staand proces is, dat vraagt om specifieke functionaliteit. Denk hierbij aan het bundelen van declaraties in een declaratierapport, automatische controle op bedrijfsrichtlijnen, goedkeuring door verschillende leidinggevenden (of andere complexe workflows) en het automatisch boeken van declaraties op de juiste grootboekrekening, kostenplaats, kostendrager of project. Dit vraagt altijd om een maatwerk inrichting. Daarnaast onderscheiden we verschillende soorten declaraties, te weten: bonnetjes, kilometers, (vaste)vergoedingen, daggelden, kasgelden en creditcard transacties, maar er kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld voorschotten of dienstreizen.

Gebruiker

Bij de gebruiker dienen we rekening te houden met de algemene onderschatting van de complexiteit van het declaratieproces, alsmede het terugdringen van het aantal handelingen (door medewerkers/ leidinggevenden/ finance/ HR). Het fotograferen van een bon is in dit geval slechts de top van de ijsberg, waaronder veel frustratie en tijdsverlies schuil kán gaan. En dat is jammer. Indien er wordt gekozen voor een declaratieoplossing die wél aansluit bij de bedrijfsprocessen, dan heeft dit direct een positief effect op de gebruikersbereidheid en productiviteit van gebruikers.

Ondersteuning met smartphone apps

Smartphonegebruik verhoogt de productiviteit op de werkvloer en is helemaal ingeburgerd in de hedendaagse manier van werken. Een smartphone app kán, mits goed toegepast, ook zakelijk buitengewoon effectief worden ingezet. Er bestaan in grote lijnen drie verschillende soorten apps, te weten native-, hybride- en web-apps. Het type app beïnvloed in grote mate de gebruiksvriendelijkheid en het is een absolute must om dit vanaf aanvang mee te nemen in de inventarisatie. Over het algemeen mag worden aangenomen dat alleen native apps declareren écht makkelijker maken. Een fervente iPhone gebruiker zit tenslotte niet op een Android app te wachten, en andersom.

Native app

Een smartphone beschikt over standaardfuncties die zeer van pas komen in het declaratieproces, zoals een camera, push-berichten, GPS, het opslaan van foto zonder verbinding. Deze functies kunnen alleen volledig worden geïntegreerd in een native app. De ontwikkeling van een native app vereist veel specialistische kennis en is kostbaar, omdat er wordt ontwikkeld per besturingssysteem (IOS/Android/Windows Phone). De app kan worden gedownload via de Appstores en krijgt na installatie een vaste plaats op de telefoon. Snelle respons en intuïtieve bediening dragen bij aan een zeer positieve gebruikerservaring.

Hybride en webapps

Een webapp is een mobiele website, die kan worden benaderd via de browser van een smartphone en de mogelijkheden om gebruik te maken van smartphone functies zijn zeer beperkt. Een hybride app biedt al kleine verbeteringen op dit vlak, maar komt qua effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid niet in de buurt van native. Software-fabrikanten die ervoor kiezen om een hybride of webapp te ontwikkelen, doen dit meestal vanuit kostenoverwegingen en besteden dit in de regel uit aan externe ontwikkelaars. Te vaak wordt de negatieve invloed van het soort app pas na implementatie geconstateerd, een korte pilot kan hier uitkomst bieden.

Juiste toepassing van app en web

Een smartphone app komt het beste tot zijn recht in combinatie met een web-applicatie, die de gebruiker in staat stelt om in te loggen via desktop, notebook of tablet. Een flexibele beschikking over alle functionaliteiten op ieder device biedt een optimale gebruikerservaring en vergroot de gebruikersadoptie. Zo accordeert de ene manager het liefst op kantoor achter de computer en een ander weer onderweg via mobiel.
Het is hierbij zinvol om enkele sleutelgebruikers vanaf het begin bij het aankooptraject te betrekken en de applicatie naar wens te configureren. Het is los van de mogelijkheden per smartphone, ook verstandig om te bekijken in hoeverre de software in de app is doorontwikkeld en kan worden afgestemd op de bedrijfseigen processen en manier van werken.

Plan van aanpak

Het loont om grondig te inventariseren in hoeverre ogenschijnlijk eenvoudige functionele kenmerken daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de gebruiksvriendelijkheid van declaratiesoftware. Plaats eens een gericht vraagteken bij een op het oog logische checkbox. Ja, er is een app beschikbaar en ja, die kan foto’s maken, maar wat voor app? In welke mate worden echt alle financiële processen ondersteund? Kan de oplossing worden geïntegreerd in ons huidig Financieel-, Boekhoud- of ERP-programma? Sluit het aan op het medewerker portaal? En wat is de ervaring van onze medewerkers in het dagelijks gebruik? Uiteindelijk is gebruikersadoptie dé cruciale factor in ieder succesvol implementatietraject.

Buitenlandse BTW

Terugvordering Buitenlandse BTW

Overweegt u om BTW terug te vragen uit het buitenland? Laat u dan niet afschrikken door de voorwaarden. Vandaag de dag kan het volledige BTW-terugvorderingsproces tot in detail worden geautomatiseerd. Veel bedrijven laten hier geld liggen en dat terwijl het zo eenvoudig is. In dit artikel beschrijven we hoe slimme declaratiesoftware een extra bijdrage kan leveren aan het bedrijfsresultaat, door ook de terugvraag van BTW op personeelsdeclaraties (bonnetjes) mogelijk te maken. Vele kleintjes maken een grote, luidt het spreekwoord en dat is in dit geval zeker van toepassing. Kritische succesfactoren zijn: kennis van de regelgeving per land, compliance én blije medewerkers.

Wat is BTW

De afkorting BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Het is een verbruiksbelasting die van toepassing is als we producten of diensten kopen. Prijzen die we betalen aan de kassa zijn altijd inclusief BTW. In sommige EU landen komt het voor dat artikelen exclusief BTW worden geprijsd, wat tot een onaangename verassing kan leiden bij het afrekenen. Wel zo fijn: bedrijven hebben de mogelijkheid om deze BTW-bedragen terug te vorderen, ook vanuit het buitenland.

Voorwaarden

Grandioos denkt u misschien, kom maar op met die ‘gratis af te halen veelsteveel betaalde buitenlandse BTW’, maar helaas, dan moeten we u toch een klein beetje teleurstellen. De voorwaarden voor terugvordering verschillen namelijk per land en zijn niet heel gemakkelijk te overzien. In onderstaand overzicht een paar voorbeelden:
– In sommige landen is een fysieke bon of factuur vereist; waar in andere landen een digitaal kopie volstaat.
– In de meeste landen is een factuur vereist op naam van het bedrijf, maar niet overal.
– De deadline voor terugvordering BTW is in de meeste landen 30 september, maar in sommige 30 juni.
– Per land wordt per soort uitgave bepaald of deze in aanmerking komt voor teruggave of niet. Bijvoorbeeld hotelkosten, brandstof, autohuur en maaltijden.

Zakt de moed u precies hier in de schoenen? Vergeet dan vooral de opbrengsten niet en houd in het achterhoofd dat door automatisering van het proces terugvordering juist relatief eenvoudig kan verlopen.

Automatisering

Waar bij het boeken van een buitenlands hotel op voorhand nog wel kan worden gevraagd om een factuur op naam, is dit voor kleinere uitgaven natuurlijk onbegonnen werk. Doorslaggevend is hier automatisering van het proces én de bereidheid van de medewerker om aan alle compliante vragen van het bedrijf te voldoen. Het draait hierbij niet alleen om motiveren, maar ook om faciliteren. Bijvoorbeeld met een gebruiksvriendelijke declaratie-app, die door combinatie van een automatische landkeuze en categorie kan bepalen of de BTW in aanmerking komt voor terugvordering. De zakenreiziger wordt op deze wijze niet lastig gevallen met onbenullige vragen, alle input is relevant! Door middel van duidelijke instructies, automatisering van de invoer (onder andere met OCR) en misschien wel een kleine incentive brengt u ook de medewerker aan boord.

Declaree helpt

Toch nog te veel werk? In ruil voor een kleine vergoeding neemt Declaree de terugvordering volledig voor u uit handen. Neemt u gerust contact op voor een inventarisatie, of plan gewoon direct een demo…Goede reis!
 
Declaree demo aanvragen
 

Reiskosten berekenen met een declaratie app

Zakelijke mobiliteit

Vrijwel iedereen reist voor of naar het werk. Waar de één zich beperkt tot het gebruikelijke woon-werkverkeer, is de ander regelmatig ook zakelijk onderweg naar klanten, of voor een opleiding. Bedrijven hebben verschillende mogelijkheden om de medewerkers te mobiliseren. Bijvoorbeeld een auto of fiets van de zaak, OV-abonnement, of vaste reiskostenvergoeding. Daarnaast kunnen werkgevers ervoor kiezen om medewerkers reiskosten apart te laten declareren.

Het afzonderlijk declareren van reiskosten is wel aan regels gebonden en vraagt de nodige input van de zakelijke reiziger. Zo moet het aantal kilometers worden uitgerekend, zijn er vaak verschillende tarieven van toepassing en niet te vergeten de voorwaarden vanuit de belastingdienst. Nu is dit natuurlijk allemaal naadloos geïntegreerd in het vertrouwde Excel-declaratieformulier, maar is deze oplossing nog van deze tijd?

Reiskostenvergoeding als discussiepunt

Bedrijven mogen medewerkers die reizen met een eigen vervoermiddel een onbelaste vergoeding betalen van maximaal € 0,19 per kilometer. Vergoedingen boven € 0,19 zijn toegestaan, mits uitgekeerd als loon (belaste vergoeding). Vergoedingen voor reiskosten naast de € 0,19 per kilometer zijn ook loon. Bijvoorbeeld parkeerkaartjes, tol of schade aan de auto.

Simpel zat, zou je zeggen, toch is de berekening van de reiskostenvergoeding multi-interpretabel en een vaak terugkerende discussie binnen bedrijven. Discussiepunten zijn:

 • De routeplanner (ANWB of Google maps)
 • De kortste of van de snelste route
 • Hoe gaan we om met zakelijk ritten vanuit huis
 • Uitsplitsing tussen netto en bruto reiskostenvergoeding

Een declaratie app zal de discussies wellicht nooit helemaal laten verdwijnen, maar kan wel helpen bij een eenduidige uitvoering van de bedrijfsrichtlijnen én natuurlijk de invoer en berekening van reiskosten een stuk makkelijk maken.

Een declaratie app van de zaak, wat zijn de opties?

Geen auto of fiets van de zaak, dan op z’n minst toch een gebruiksvriendelijke reiskosten app? Met een goede reiskosten app, reis je verder dan van A naar B en bereken je de reiskostenvergoeding eenvoudig, automatisch en snel. Dit zijn apps die zowel bedrijf als medewerker écht helpen om zakelijke mobiliteit kostenefficiënt te faciliteren. In onderstaand overzicht een aantal handige functionaliteiten die de gebruiksvriendelijkheid van reiskosten apps ten goede komen.

 • Automatisch afstand/ reiskosten berekenen
 • Adresinvoer met auto-complete
 • Locatie bepalen met GPS
 • Invoer o.b.v. postcode
 • Uitleg bij invoer van declaraties
 • Verschillende tarieven instelbaar
 • Meerdere bestemmingen opgeven
 • Alternatieve route registreren
 • Meerdere ritten synchroon aanmaken
 • Frequente routes vooraf instellen
 • Afstand aanpassen (aan/uit)
 • Snelste / kortste route
 • Kilometers / mijlen
 • Verzameld indienen
 • Uitsplitsing bruto/netto vergoeding
 • Preview van de route bekijken

De Belastingdienst

Als laatste nog wat feiten die van pas kunnen komen bij de volgende ‘kilometerdiscussie’. De Belastingdienst schrijft voor om bij de berekening van de route de meest gebruikelijke route te kiezen en zegt verder niets over de routeplanner. In de dagelijkse praktijk blijkt, dat de belastingdienst de kortste route meestal de meest gebruikelijke vindt, maar hiermee is niet direct bevestigd dat dit ook de meest snelle of logische route is. Bent u daar nog? Onthoud dan dat in veel gevallen de snelste route relevanter is en dat om deze reden mag worden afgeweken van de kortste route, mits dit vooraf met de Belastingdienst wordt kortgesloten. 

Klanten van Declaree hebben een keuze tussen automatisch de snelste, of de kortste route. Dit is eenvoudig in te stellen. Om er 100% zeker van te zijn dat de berekening van de kortste/snelste route volstaat, adviseren wij om dit vooraf af te stemmen met de Belastingdienst. Declaree heeft voor dit soort aanvragen concept brieven beschikbaar.
 
Declaree 30 dagen test

 

De 5 Grootste Uitdagingen in HR Management

Als je kijkt naar de grootste uitdagingen voor corporate en human resources leiders, besef je dat hoe meer dingen veranderen, hoe meer ze hetzelfde blijven.

In de afgelopen jaren is de wereld geconfronteerd met vele uitdagingen zoals de economische schommelingen in de EU, data-breuken bij verschillende grote bedrijven, Brexit, mogelijke handelsoorlogen en de opkomst van artificial intelligence (AI).

Ieder van deze uitdagingen had onoverkoombaar kunnen zijn voor bedrijven wereldwijd, maar de gevolgen van deze ontwikkelingen bleken overeen te komen met oudere, vergelijkbare HR uitdagingen die bedrijven al jaren weten te overwinnen.

Deze uitdagingen zijn geïdentificeerd door PricewaterhouseCoopers in een grootschalige enquête voor de World Federation of Personnel Management Associations. Laten we elk van de vijf HR uitdagingen beter bekijken.

1. Verandermanagement

Het zal voor niemand een verrassing zijn dat verandermanagement de lijst aanvoert van grootste HR uitdagingen voor bedrijven wereldwijd.

Als het gaat om omgaan met complexe uitdagingen als de Brexit, AI, en handelsoorlogen, dan hebben bedrijven die ervaring hebben met verandermanagement een grotere kans van slagen.

Het succesvol doorvoeren van verandermanagement vergt een aantal belangrijke eigenschappen van een bedrijf: een sterke leidende visie, een toegewijd leidend team om het proces te sturen, voortdurend goed communiceren (tot het punt van over-communicatie), en een continue beoordeling van processen om gestroomlijnde werkzaamheden te waarborgen.

Communicatie tussen manager en medewerkers

Communicatie is de sleutel tot succes zodat het bedrijf het positieve momentum kan bewaren in periodes van stress en verandering. Maar communicatie is meer dan enkel een groepsmeeting en een paar vervolg e-mails; het is een doorlopende stroom van informatie en discussie tussen twee partijen wat meer wegheeft van een samenwerking dan een zakelijke aankondiging van bovenaf.

Behalve een doorlopende stroom van communicatie implementeren succesvolle verandermanagers op natuurlijke wijze feedbackgesprekken in hun veranderprogramma’s. De Six Sigma DMAIC stappen kunnen handig zijn wanneer u een proces van verandering leidt. De stappen bieden de mogelijkheid om de huidige en toekomstige situatie te identificeren en plan op te zetten dit verschil aan te pakken. Middels de stappen kunt u uiteindelijk knelpunten identificeren en manieren om bedrijfsactiviteiten te stroomlijnen vinden.

2. Ontwikkeling van Leiderschap

Een andere vaste gast op de HR uitdagingen lijst is ontwikkeling van leiderschap. Geen enkel bedrijf kan een langetermijnvisie en plan ontwikkelen en succesvol uitvoeren zonder goede leiders.

De grootschalige zakelijke schandalen begin deze eeuw met omvallende bedrijven zoals Enron en WorldCom worden vaak gebruikt als voorbeeld van het oude Chinese gezegde en Engelse boek: ‘The fish rots from the head‘, letterlijk vertaald; ‘De vis rot vanaf de kop’.

In schril contrast staan bedrijven zoals Virgin en Starbucks die vele uitdagingen voorgeschoteld kregen en deze hebben overwonnen met charismatische leiders aan de top, maar ook met effectieve leiders door de gehele organisatie.

HR Manager aan het werken

3. HR Effectiviteit Bepaling

Iedere bedrijfsfunctie moet zijn zogenaamde ‘return on investment’ kunnen aantonen en dit is niet anders voor HR.
De toenemende kwaliteit van HR informatiesystemen heeft deze taak een stuk makkelijker gemaakt. Vandaag de dag bieden deze systemen op ieder moment inzicht in het aantal werknemers, werknemerskosten, sollicitatieprocessen, en zelfs het moreel van de werknemers op ieder moment van de dag.

We verwachten dat deze HR uitdaging de komende jaren op de ladder naar beneden zakt maar het zal voor HR nog altijd belangrijk blijven de verwachte resultaten te behalen.

4. Effectiviteit van de Organisatie

Met de snelle opkomst van de Business to Business (B2B) SaaS industrie moet het makkelijker worden om de optimale effectiviteit van de organisatie te behalen.

Dat is natuurlijk zo, in theorie. De realiteit echter is dat de prestatie van een organisatie nog sterk afhankelijk is van de top twee HR uitdagingen; Verandermanagement en Leiderschap.

Het grote aanbod van B2B software maakt het gemakkelijker real-time data te verkrijgen van alle bedrijfsaspecten zoals planning, HR, sales, operationele kosten, en ook bijvoorbeeld klanttevredenheid.

Het identificeren van verbetermogelijkheden en het benutten van die kansen is afhankelijk van het leiderschap en de innovatiecultuur binnen de organisatie.

5. (Gedeelde plek) Compensatie & Staffing

Nauw verbonden met elkaar, concluderen Compensatie en Staffing samen de top vijf van HR uitdagingen en ook deze veranderen snel in de nieuwe SaaS wereld.

Live resultaten, realtime toegang tot salaris benchmarking data, en volledig te volgen cijfers van talent binnen sollicitatieprocessen zijn allemaal voorbeelden van de mogelijkheden voor HR leiders om deze uitdagingen te overwinnen.

Top 5 HR Challenges – The Final Takeaway

Wanneer u hard werkt om de prestaties van uw bedrijf te verbeteren terwijl u de lastigste HR uitdagingen voorgeschoteld krijgt, is hier onze aanbeveling: doe alles wat u kunt om uw organisatie te versterken op het gebied van Verandermanagement en Leiderschap. Hierdoor is het mogelijk voor uw organisatie om de opkomst van nieuwe Saas technologieën volledig te benutten en uw bedrijfsresultaten een boost te geven.

 
Declaree demo aanvragen

Ontvang onze nieuwsbrief met tips & tricks