Forretningsregler

Implementer dine forretningsregler vedrørende rejseafregningsprocessen og spar tid. Må en medarbejder f.eks. ikke kræve mere end 200 kr. per måned til taxaer? Eller må en medarbejder aldrig blive refunderet for et offentlig transportkort og en kilometergodtgørelse på samme dag? Eller er der en begrænsning for hvor meget en medarbejder må bruge på en forretningsfrokost? Takket være Declarees kraftige rule-engine, håndhæves reglerne, og du forhindrer uønsket situationer. Det er nemt for både medarbejderen, lederen og den økonomisk ansvarlige, at afgøre om en udgift overholder retningslinierne.

Tilpas reglerne per gruppe

Regler og retningslinjer kan afhænge af hvilken gruppe medarbejdere, der er tale om. Forretningsregler kan derfor også indstilles til meget specifikke kombinationer. På denne måde kan du, for eksempel, angive et andet maksimumsbeløb per afdeling eller projekt.

Implementer forskellige typer regler

Det er muligt at implementere tre forskellige typer forretningsregler. En blokeringsregel forhindrer medarbejderen i at indsende en udgift, som er i strid mod reglen. Med en advarselsregel kan medarbejderen se, hvad der er galt med udgiften, men det kan stadig indsendes. Dette kan være nyttigt, når det maksimale beløb i nogle tilfælde kan overskrides. For blot at gøre medarbejderen opmærksom på noget, kan den informative regel bruges.

 

Se flere funktioner

Forretningsregler

Implementer dine forretningsregler og spar tid. Må en medarbejder f.eks. ikke kræve mere end 250 kr. per måned til taxaer? Takket være Declarees kraftige rule-engine, håndhæves reglerne, og du forhindrer uønsket situationer. Det er nemt for alle, og den økonomisk ansvarlige har let ved, at afgøre om en udgift overholder retningslinierne.

Lær mere

Workflows

Workflows gør det nemt at se, hvem medarbejdere skal rapportere til og hvem der skal foretage den endelige godkendelse af udgiftsrapporterne. Workflows kan være projekt- og gruppebaseret. Tilpas workflowet efter organisationens regler og bestemmelser.

Lær mere

Kategorier & Omkostningscentre

Tilføj de korrekte koder til alle omkostninger med foruddefinerede kategorier og omkostningscentre. Medarbejdere kan nemt vælge den omkostningskategori, der passer bedst til deres udgift.

Lær mere

Modtag vores nyhedsbrev via e-mail